Για να γίνεται μέλος θα πρέπει να είστε υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, και να μας στείλετε:

 

Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση 

(Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα βάλετε το κείμενο που αναφέρεται παρακάτω**)

 

Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα αποδοχών  (Δημόσιο)

Επιλέξτε “Προσωποποιημένη πληροφόρηση”

 

ή

 

Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (Συνταξιούχος)

Επιλέξτε “Είσοδος στην Υπηρεσία”

 

Να μας γνωρίσετε τον φορέα συνταξιοδότησης, τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου και τον ΑΜΚΑ

 

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής είναι 5.5€ μηνιαίως για 22 μήνες και στη συνέχεια 1,5€ το μήνα

Το παρακάτω κείμενο να συμπεριληφθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση:

Επιθυμώ να με γράψετε μέλος του Προμηθευτικού και καταναλωτικού Συνεταιρισμού των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του καταστατικού.

 

Σας δηλώνω δε τα παρακάτω:

 

 • Έχω ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας μου.
 • Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη το καταστατικό και τον κανονισμό του Συνεταιρισμού καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Δεν είμαι μέλος σε άλλο Συνεταιρισμό που έχει τον ίδιο σκοπό.
 • Δεν ήμουν μέλος σε άλλο Συνεταιρισμό από τον οποίο έφυγα χωρίς να εξοφλήσω τις υποχρεώσεις μου σ’ αυτόν.
 • Δεν διαγράφηκα από άλλο Συνεταιρισμό για παράβαση του άρθρου 15 του νόμου 1887/1989 και δεν καταδικάστηκα για κακούργημα ή πλημμέλημα για λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 22 και 24 του Ποινικού Κώδικα.
 • Παραχωρώ το δικαίωμα παρακράτησης των υποχρεώσεων μου προς τον Συνεταιρισμό, όπως αυτές απορρέουν από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, σε μηνιαία βάση μέσω της μισθοδοσίας ή της σύνταξης μου ή τραπεζικού λογαριασμού μου.
 • Με την εγγραφή υποχρεούμαι να καταβάλω σε δόσεις τα ποσά:
  • 29,35 € ως συνεταιριστική μερίδα που επιστρέφεται με την αποχώρηση μου από τον συνεταιρισμό.
  • 0,88 € ως δικαίωμα εγγραφής που δεν επιστρέφεται με την αποχώρηση μου από τον συνεταιρισμό
  • 57,82€ ως ειδική εισφορά που δεν επιστρέφεται με την αποχώρηση μου από τον συνεταιρισμό και
  • Μηνιαία συνδρομή όπως αυτή έχει ορισθεί με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Παραχωρώ στον Συνεταιρισμό το δικαίωμα παρακράτησης από την μισθοδοσία μου ή τη σύνταξη μου:
  • Την συνεταιριστικής μερίδα, του δικαιώματος εγγραφής και της ειδικής εισφοράς σε 22 μηνιαίες δόσεις ποσού 4,00€ τουλάχιστον και μέχρις εξοφλήσεως των και
  • Την μηνιαία συνδρομή από την μισθοδοσία μου ή την σύνταξη μου.