Για να γίνεται μέλος θα πρέπει να είστε υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, και να μας στείλετε:

 

Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση 

(Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα βάλετε το κείμενο που αναφέρεται παρακάτω**)

 

και

 

Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα αποδοχών  (Δημόσιο)

Επιλέξτε “Προσωποποιημένη πληροφόρηση”

 

ή

 

Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (Συνταξιούχος)

Επιλέξτε “Είσοδος στην Υπηρεσία”

Το παρακάτω κείμενο να συμπεριληφθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση:

Επιθυμώ να με γράψετε μέλος του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του καταστατικού.

 

Σας δηλώνω δε τα παρακάτω:

 

• Έχω ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας μου.
• Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη το καταστατικό και τον κανονισμό του Συνεταιρισμού καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Δεν είμαι μέλος σε άλλο Συνεταιρισμό που έχει τον ίδιο σκοπό.
• Δεν ήμουν μέλος σε άλλο Συνεταιρισμό από τον οποίο έφυγα χωρίς να εξοφλήσω τις υποχρεώσεις μου σ’ αυτόν.
• Δεν διαγράφηκα από άλλο Συνεταιρισμό για παράβαση του άρθρου 15 του νόμου 1887/1989 και δεν καταδικάστηκα για κακούργημα ή πλημμέλημα για λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 22 και 24 του Ποινικού Κώδικα.

 

Με την εγγραφή μου παραχωρώ το δικαίωμα παρακράτησης, των υποχρεώσεων μου προς τον Συνεταιρισμό, σε μηνιαία βάση μέσω της μισθοδοσίας ή της σύνταξης μου ή τραπεζικού λογαριασμού μου, όπως αυτές απορρέουν από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης

 

Σύμφωνα με το καταστατικό, στο Συνεταιρισμό θα παραμείνω ως μέλος για τρία χρόνια τουλάχιστον.

 

Σας γνωρίζω δε τα εξής:
1. Τον φορέα συνταξιοδότησης :
2. Τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) :
3. Τον ΑΜΚΑ:
4. ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (μισθοδοσίας):