Για να γίνεται μέλος θα πρέπει να είστε υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, και να μας στείλετε:

 

Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση 

(Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα βάλετε το κείμενο που αναφέρεται παρακάτω**)

 

και

 

Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα αποδοχών  (Δημόσιο)

Επιλέξτε “Προσωποποιημένη πληροφόρηση”

 

ή

 

Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (Συνταξιούχος)

Επιλέξτε “Είσοδος στην Υπηρεσία”

 

Επίσης να μας γνωρίσετε:

 

                        1. Τον φορέα συνταξιοδότησης
                        2. Τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
                        3. Τον ΑΜΚΑ
                        4. ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (μισθοδοσίας)

 

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής είναι 5.5€ μηνιαίως για 22 μήνες και στη συνέχεια 1,5€ το μήνα

Το παρακάτω κείμενο να συμπεριληφθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση:

Επιθυμώ να με γράψετε μέλος του Προμηθευτικού και καταναλωτικού Συνεταιρισμού των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του καταστατικού.

 

Σας δηλώνω δε τα παρακάτω:

 

 • Έχω ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας μου.
 • Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη το καταστατικό και τον κανονισμό του Συνεταιρισμού καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Δεν είμαι μέλος σε άλλο Συνεταιρισμό που έχει τον ίδιο σκοπό.
 • Δεν ήμουν μέλος σε άλλο Συνεταιρισμό από τον οποίο έφυγα χωρίς να εξοφλήσω τις υποχρεώσεις μου σ’ αυτόν.
 • Δεν διαγράφηκα από άλλο Συνεταιρισμό για παράβαση του άρθρου 15 του νόμου 1887/1989 και δεν καταδικάστηκα για κακούργημα ή πλημμέλημα για λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 22 και 24 του Ποινικού Κώδικα.
 • Παραχωρώ το δικαίωμα παρακράτησης των υποχρεώσεων μου προς τον Συνεταιρισμό, όπως αυτές απορρέουν από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, σε μηνιαία βάση μέσω της μισθοδοσίας ή της σύνταξης μου ή τραπεζικού λογαριασμού μου.
 • Με την εγγραφή υποχρεούμαι να καταβάλω σε δόσεις τα ποσά:
  • 29,35 € ως συνεταιριστική μερίδα που επιστρέφεται με την αποχώρηση μου από τον συνεταιρισμό.
  • 0,88 € ως δικαίωμα εγγραφής που δεν επιστρέφεται με την αποχώρηση μου από τον συνεταιρισμό
  • 57,82€ ως ειδική εισφορά που δεν επιστρέφεται με την αποχώρηση μου από τον συνεταιρισμό και
  • Μηνιαία συνδρομή όπως αυτή έχει ορισθεί με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Παραχωρώ στον Συνεταιρισμό το δικαίωμα παρακράτησης από την μισθοδοσία μου ή τη σύνταξη μου:
  • Την συνεταιριστικής μερίδα, του δικαιώματος εγγραφής και της ειδικής εισφοράς σε 22 μηνιαίες δόσεις ποσού 4,00€ τουλάχιστον και μέχρις εξοφλήσεως των και
  • Την μηνιαία συνδρομή από την μισθοδοσία μου ή την σύνταξη μου.