Ημερομηνία

14 Φεβρουαρίου 2020

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τίτλος Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Email
Μέλος Ρούσσος Κωνσταντίνος 693 682 9066 aetosroussos@yahoo.gr
Μέλος Μπάζιου Χριστίνα 693 447 4647 chmpaziou@culture.gr
Μέλος Μαρκάτη Ελένη 698 329 0758 elenmarkati@yahoo.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τίτλος Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Email
Μέλος Μαρκοζάνη Άννα    
01 Νοεμβρίου 2017

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τίτλος Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Email
Μέλος Ρούσσος Κωνσταντίνος 693 682 9066 aetosroussos@yahoo.gr
Μέλος Μπάζιου Χριστίνα 693 447 4647 chmpaziou@culture.gr
Μέλος Μαρκάτη Ελένη 698 329 0758 elenmarkati@yahoo.gr
16 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τίτλος Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Email
Μέλος Ρούσσος Κωνσταντίνος 693 682 9066 aetosroussos@yahoo.gr
Μέλος Μπάζιου Χριστίνα 693 447 4647 chmpaziou@culture.gr
Μέλος Μαρκάτη Ελένη 698 329 0758 elenmarkati@yahoo.gr
22 Μαίου 2013

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τίτλος Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Email
Πρόεδρος Τσίτσος Νικόλαος 213 132 2119  
Γραμματέας Θεολόγου Σπύρος 694 525 9329 stheologou@culture.gr
Μέλος Σπαγάκος Γεώργιος 693 261 4434 gspagakos@culture.gr