Προσφορα HRS μέχρι 15/04/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ   Business Pass Start Business Pass RED 1 Business Pass RED 2 Μηνιαίο πάγιο 15,30€ 23,50€ 25,50€ Κλήσεις  προς εθνικά κινητά 300’ 1500’ 3.000’ Κλήσεις  προς εθνικά σταθερά 1500’ 1500’ 3000’ Ενδοεταιρικές κλήσεις προς κινητά και σταθερά Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Για διεθνής κλήσεις προς σταθερά & κινητά – – 100’ SMS προς…