Διαχείριση Συλλόγων – Membercloud

Το MemberCloud είναι ένα σύστημα διαχείρισης μητρώου προσωπικού για συλλόγους, Το MemberCloud είναι υλοποιημένο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού και δεν απαιτεί από την πλευρά του χρήστη εξειδικευμένα εργαλεία, αφού αρκεί και μόνο η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με χρήση ενός προγράμματος που χορηγείται δωρεάν από την εταιρεία μας. Ο χρήστης αρκεί να κάνει εφ’ άπας…