Πρόγραμμα Υγείας Ελευθέρας

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις παροχές του «Προγράμματος Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» που αφορά στην κάλυψη της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης προσφέροντας στα μέλη του προγράμματος πολλές ΔΩΡΕΑΝ παροχές και προνομιακές τιμές