Τρόπος Πληρωμών

Παρακαλούνται οι καταθέτες να βάζουν στην αιτιολογία τον ΑΜ μητρώου τους το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.