Ομαδική Ασφάλιση

Περισσότερο ανάγκη από ποτέ έχουμε όλοι μας την Ασφάλιση ΥΓΕΙΑΣ τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια περίθαλψη. Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει προχωρήσαμε στη Συνεργασία με τους άλλους 3 Συνεταιρισμούς της Alpha Bank, του ΕΦΚΑ και του ΥΠΕΧΩΔΕ με αποτέλεσμα να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δύναμη και διαπραγματευτική ικανότητα. Για πρώτη φορά γίνεται αυτή η Συνεργασία…