Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συνεταιρισμού

Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο του Συνεταιρισμού είναι ένα πλήρες Ασφαλιστικό Πρόγραμμα δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Καλύπτει νοσηλείες που θα προκύψουν από ατύχημα ή ασθένεια στα συμβεβλημένα νοσοκομεία