Ποιοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Στο συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης, δικαίωμα να εγγραφούν έχουν όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού ηλικίας μέχρι και 67 ετών, μετά από έγκριση του Συνεταιρισμού.

Μέχρι ποια ηλικία μπορώ να παραμείνω στο πρόγραμμα;

Η ασφάλιση μπορεί να συνεχιστεί, υπό προϋποθέσεις μέχρι ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας του.

Είμαι υπάλληλος του ΥΠΠΟΑ αλλά δεν είμαι μέλος, μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Ναι μπορείς αφού πρώτα γίνεις μέλος στον συνεταιρισμό

Είμαι μέλος του συνεταιρισμού, μπορεί να ασφαλιστεί συγγενής μου;

Ναι μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα.

Ο/Η σύζυγός και τα παιδιά τους εντάσσονται στο πρόγραμμα ως εξής:

  • Ο/Η σύζυγος στην ασφαλιστική κατηγορία του μέλους και
  • Τα παιδιά στην κατηγορία Ι
Σε ποια κατηγορία ασφάλισης δικαιούμαι να ενταχθώ;
  • Στην κατηγορία Ι αν είσαι ενεργό μέλος και δεν έχεις συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας σου
  • Στην κατηγορία ΙΙ αν είσαι ενεργό μέλος ή συνταξιούχος που δεν έχεις συμπληρώσει το 65ο της ηλικίας σου και
  • Στην κατηγορία ΙΙΙ όσοι συνταξιούχοι, είναι στο πρόγραμμα, και η ηλικία τους είναι από 70 έως 80 ετών
Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα χρειάζεται να κάνω εξετάσεις;

Όχι δεν χρειάζεται.

Χρειάζεται όμως η συμπλήρωση και υπογραφή από τον υποψήφιο του εντύπου ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.