Την κάρτα υγείας μπορούν να την προμηθευτούν οι εξής
  • Τα μέλη του Συνεταιρισμού
  • Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ και των εποπτευόμενων φορέων
  • Οι αορίστου χρόνου Υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ και των εποπτευόμενων φορέων
  • Οι Ορισμένου χρόνου Υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ και των εποπτευόμενων φορέων
  • Οι συνταξιούχοι
Η πληρωμή της κάρτας γίνεται
  • Παρακράτηση 2,5€ το μήνα από την μισθοδοσία, εφόσον μισθοδοτούνται από την Κεντρική Υπηρεσία
  • Προκαταβάλλοντας το ποσών 30€ όσοι δεν ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία. Το ποσό των 30€ καταβάλλεται στα γραφεία μας ή κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό μας.
  • ALPHABANK IBAN GR46 0140 4150 4150 0200 2002 806
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ GR62 0110 0400 0000 0404 8237 293
Πως γίνεται η εγγραφή

Συμπληρώνουμε και υπογράφουμε την αίτηση συμμετοχής στην Κάρτα Υγείας και την στέλνουμε στον Συνεταιρισμό (μπορεί να σταλεί και με email (info@synetyppo.gr). Όσοι καταθέσουν τα χρήματα στην τράπεζα θα μας στείλουν μαζί με την αίτηση και το αντίγραφο της κατάθεσης.

Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα

Την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορείτε να την υποβάλετε οποιαδήποτε ημερομηνία αλλά η ενεργοποίηση της κάρτας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Κατάθεση από 1 έως 20  του μήνα την πρώτη του επόμενου μήνα.

Κατάθεση από 21 έως τέλος του μήνα την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα.